Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

chyba
chyba
8570 6057 500

May 18 2017

chyba
chyba
5649 0a49 500
@carlossteinski

May 17 2017

chyba
6386 9769
"Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafon
Reposted bycorazonwruchujednostajniepopierdolonymtoniewszystkoniedobrzemeemplumiHoHoegzystencjaniebalaganhoudaczylipapryczkaczilinawiedzonawspomnieniamipatyna
chyba
Z czasem samotność głęboko wnika w Ciebie i już nie chce stamtąd wyjść.
— "Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafón
Reposted bytoniewszystkoniedoopisaniawruchujednostajniepopierdolonymmaddaleineenot-good-enoughsavannadissapointedbutnotsuprisedSalutelottibluebellegzystencjafrytkatosiapersona-non-gratagdziejestolaDzessikblubrazwyklajakzawszechceblantao5ranoinalcanzabledepressiverealism
chyba
Człowiek staje się takim, jakim widzą go oczy pożądanej osoby.
— "Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafón
Reposted bygoszkoczekoladowysenwhatkatefeelsecretsandsymbols

March 29 2017

chyba
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa. A nie, gdy będziesz samotna.

March 19 2017

chyba
2102 de97
Reposted frommisza misza viadisarmed disarmed
chyba
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viagoszko goszko
chyba

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaaaaddicted aaaddicted

March 01 2017

4053 cb8d
Reposted fromshitsuri shitsuri viadisarmed disarmed
chyba

Scott Dinsmore: How to find work you love.

That's the good stuff if you want to be totally inspired and if you want to do only things you love and have a work you will be satisfied for BUT you don't know how to start. 
It's a short video, it won't be wasted time. Trust me.

(polish subtitles included)
chyba
"Naj­pierw Cię ig­no­rują. 
Po­tem śmieją się z Ciebie. 
Później z Tobą wal­czą. 
Później wyg­ry­wasz."
---------------------------------------------------
First they IGNORE you.
Then they LAUGH at you.
Then they FIGHT you.
Then you WIN.
— Mahatma Gandhi

February 27 2017

chyba
6786 9239
Reposted fromscorpix scorpix viaawaken awaken
chyba
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaxvcth xvcth
chyba
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viaxvcth xvcth
chyba
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaxvcth xvcth
chyba
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaxvcth xvcth
chyba
Czasem wystarczy się tylko przytulić do odpowiedniej osoby by zapomnieć o wszystkich problemach.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl