Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2020

9305 c83c
Reposted fromhemosexual hemosexual viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

May 18 2020

chyba
...i całowaliśmy ten chleb, gdy upadał. A teraz błagam, ty też mnie pocałuj, bo czekam na sygnał by wstawać.
— Mata - Żółte flamastry i grube katechetki
Reposted bymadeinchina madeinchina
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

May 10 2020

chyba
1607 b7fd 500
Reposted fromevanescence evanescence viasmutnazupa smutnazupa
chyba
7896 8ebd
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaawaken awaken
chyba
7883 fabd 500
Reposted fromevanescence evanescence viasmutnazupa smutnazupa
chyba
0370 2bec 500
Reposted fromtfu tfu viainmybetterworld inmybetterworld
chyba

„Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?”

—Witold Gombrowicz

Reposted fromhrafn hrafn viainmybetterworld inmybetterworld
chyba
7238 6c03 500
Reposted fromhrafn hrafn viaanotherwaytodie anotherwaytodie
chyba
7810 d2e9 500
Reposted frompiehus piehus viaanotherwaytodie anotherwaytodie
chyba
chyba
0992 9671 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viabrianmay brianmay
chyba
9434 e840 500
Reposted fromambiente ambiente viabrianmay brianmay
chyba
Mężczyźni! Znam ja takich. To nie mężczyźni, tylko wąsy z doczepionymi idiotami.
— Katherine Rundell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay
chyba
Są w naszym życiu sprawy, które nigdy nie dają nam spokoju. Ale trzeba żyć dalej. Najlepiej jak się potrafi, bo innego życia nie będzie.
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay
chyba
chyba
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viabrianmay brianmay
chyba
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabrianmay brianmay
chyba
Dbaj o to, co kochasz, albo nie kochaj wcale.
— Katherine Rundell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
chyba
7996 fad4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanotherwaytodie anotherwaytodie

April 28 2020

chyba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...