Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

chyba
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa. A nie, gdy będziesz samotna.

March 19 2017

chyba
2102 de97
Reposted frommisza misza viadisarmed disarmed
chyba
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viagoszko goszko
chyba

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaaaaddicted aaaddicted

March 01 2017

4053 cb8d
Reposted fromshitsuri shitsuri viadisarmed disarmed
chyba

Scott Dinsmore: How to find work you love.

That's the good stuff if you want to be totally inspired and if you want to do only things you love and have a work you will be satisfied for BUT you don't know how to start. 
It's a short video, it won't be wasted time. Trust me.

(polish subtitles included)
chyba
"Naj­pierw Cię ig­no­rują. 
Po­tem śmieją się z Ciebie. 
Później z Tobą wal­czą. 
Później wyg­ry­wasz."
---------------------------------------------------
First they IGNORE you.
Then they LAUGH at you.
Then they FIGHT you.
Then you WIN.
— Mahatma Gandhi

February 27 2017

chyba
6786 9239
Reposted fromscorpix scorpix viaawaken awaken
chyba
8316 c60e
chyba
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
chyba
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted frommslexi mslexi vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa
chyba
chyba
Czasem wystarczy się tylko przytulić do odpowiedniej osoby by zapomnieć o wszystkich problemach.
chyba
4948 f3dd
chyba
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
chyba
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viasection section
chyba
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D

February 21 2017

chyba
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viacorazon corazon
chyba
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viacorazon corazon
chyba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl